Tervisetõendid

Mootorsõidukijuhi tervisetõend

Tervisetõendit vormistamiseks on eelnevalt vajalik täita  patsiendiportaalis, tervisedeklaratsioon, mille järgselt registreerida perearstikeskuses vastuvõtuaeg pereõe juures tervisekontrolli teostamiseks.

Juhul, kui patsiendiportaalis pole võimalik tervisedeklaratsiooni täita, siis on seda võimalik teha tasulise teenusena perearstikeskuses paberkandjal.

Tervisekontrolli tulles peab mootorsõidukijuhi tervisetõendi taotlejal kaasas olema isikut tõendav dokument (pass või ID-kaart), juhtimise ajal kasutatavad abivahendid (prillid, kontaktläätsed, kuulmisaparaat, proteesid jms). Tervisekontrolli tulles palume olla söömata vähemalt 2 tundi.

Mootorsõidukijuhi tervisenõuded on sätestatud Vabariigi Valitsuse määrusega.

Relvaloa tervisetõend

Tervisetõendi vormistamiseks on vajalik kaasa võtta isikut tõendav dokument (pass või ID-kaart) ning prillid või läätsed, kui patsient neid kannab. Kõik relvaloa tervisetõendit taotlevad isikud peavad esitama psühhiaatri poolt väljastatud tõendi. Relvaloa saamiseks vajalikud tervisenõuded on sätestatud Vabariigi Valitsuse määrusega.

 

 

Tervisetõend nakkushaiguste kohta

 Tervisetõendi vormistamiseks võtta eelnevalt ühendust pereõega telefoni või e-maili teel. Pereõde annab juhised ning lepib kokku vastuvõtuaja tervisekontrolliks. Tervisetõend nakkushaiguste kohta on vajalik järgmiste tööalade esindajatele:

  • toitu ja joogivett käitleva töötajana ning oma tööülesannete tõttu toidu ja joogiveega või nende käitlemisvahenditega kokkupuutuva töötajana, samuti toidu ja joogivee käitlemisruume puhastava töötajana;
  • loomapidajana ja töötajana, kes oma tööülesannete tõttu puutub vahetult kokku põllumajandusloomade ja loomsete saadustega;
  • õpetajana ja lasteasutuse töötajana ning muu töökohustuste tõttu laste ja noorukitega vahetult kokkupuutuvad töötajana;
  • abivajajale vahetult teenust osutavad hoolekandetöötajana;
  • tervishoiutöötajana ning muu patsiendiga vahetult kokkupuutuva tervishoiuasutuse töötajana;
  • kliendiga vahetult kokkupuutuva ilu- ja isikuteenuseid osutava töötajana.

Vaata lisaks Juhend tervisekontrolli läbiviimiseks nakkushaiguste suhtes