Patsiendiinfo

PATSIENDI INFOLEHT

TERVISEMURE KORRAL ON PATSIENDI ESIMESEKS KONTAKTIKS JA NÕUSTAJAKS PEREARST

Tervisemure puhul pöördu alati esmalt oma perearsti poole, töövälisel ajal küsi nõu helistades perearsti infotelefonile 1220.

Perearst hindab inimese terviseprobleemi ning kas aitab teda ise, konsulteerib vajadusel eriarstiga või saadab patsiendi eriarsti vastuvõtule.  Sageli on  terviseprobleem lahendatav ka ilma eriarsti vastuvõtuta. Selleks  saab perearst täna kiirelt ja mugavalt konsulteerida eriarstiga läbi e-konsultatsiooni.

MIS ON E-KONSULTATSIOON?

E-konsultatsiooni abil saab perearst nõu pidada eriarstiga, kas jätkata patsiendi ravi ise või suunata ta eriarstile. Eriarst vaatab perearsti poolt kirja pandud küsimuse koos lisatud uuringumaterjaliga läbi. Eriarstil on kaks võimalust: ta kas annab perearstile soovituse ravi jätkamiseks või vajadusel kutsub patsiendi ise oma vastuvõtule. Perearst teavitab alati patsienti, kui ta küsib eriarstilt e-konsultatsiooni ja palub sellega seoses patsiendi kontakttelefoni, mis märgitakse saatekirjale.

NB! Alati on oluline anda perearstile õige telefoni number. E-konsultatsiooni järel vajadusel vastuvõtule kutsumiseks võtab eriarst patsiendiga ühendust üldjuhul nelja (maksimum kuue) tööpäeva jooksul peale seda, kui ta on perearstilt info saanud. Kui number on vale või kui patsient telefonile ei vasta, ei saa teda eriarsti vastuvõtule registreerida.

PABERSAATEKIRJAD ASENDUVAD DIGISAATEKIRJADEGA

Digisaatekiri on tervise infosüsteemi kaudu eriarstile edastatav saatekiri. See annab kindluse, et saatekiri ei kao ära ega unune koju ja patsient saab paljudest võimalikest eriarstiabi tervishoiuteenustest just talle vajaliku. Endale väljastatud digisaatekirju näeb inimene riiklikus patsiendiportaalis digilugu.ee

Kui perearsti hinnangul on vaja patsient edasi suunata eriarsti vastuvõtule, väljastab ta  digisaatekirja, mis on vajalik eriarsti aja broneerimiseks (va erialadel, kus saatekiri ei ole nõutav: silmahaigused, psühhiaatria, günekoloogia ning naha- ja suguhaigused). Juba täna küsib enamik haiglaid eriarsti vastuvõtule aja broneerimiseks patsiendilt digisaatekirja, mida saavad väljastada kõik perearstid jm arstid.

Digisaatekirja väljastamisel annab perearst patsiendile kaasa ka soovitused eriarsti aja broneerimiseks.  Soovi korral prindib perearst patsiendile digisaatekirja koopia välja. Perearst võib saatekirjale märkida ka asutuse, kuhu ta patsiendi suunab. Patsiendil on võimalik väljastatud saatekirjaga minna ka mõne teise tervishoiuteenuse osutaja juurde aga on oluline tähele panna, et ühe saatekirja alusel saab broneerida ainult ühe eriarsti aja.

Kui patsient soovib eriarsti aega broneerida, on tal täna kolm võimalust – helistada eriarstiabi teenuse osutaja registratuuri, broneerida aeg teenuse osutaja kodulehel või minna registratuuri  kohale. Kõigil kolmel juhul küsitakse kõigepealt patsiendi isikukoodi ja vaadatakse selle alusel tervise infosüsteemist patsiendile väljastatud digisaatekirja.

Kui saatekirja nõudega eriarsti vastuvõtule aega broneerides patsiendil saatekirja ei ole, on haiglal või kliinikul õigus  broneerida talle ainult tasuline eriarsti vastuvõtu aeg.  Teisisõnu tuleb arvestada, et haigekassa ilma saatekirjata arsti visiidi kulusid ei hüvita ning patsient peab visiidi ja võimalike lisauuringute eest ise tasuma.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПАЦИЕНТА

В случае болезни всегда обращайтесь в первую очередь к своему семейному врачу, в нерабочее время можете проконсультироваться по информационному телефону семейного врача 1220.

Семейный врач оценивает серьезность проблемы со здоровьем и помогает пациенту самостоятельно, либо консультируется с врачом-специалистом или же направляет пациента на прием врача-специалиста. Зачастую проблему можно решить и без вмешательства врача-специалиста. Для этого семейный врач теперь может быстро и удобно проконсультироваться с врачом-специалистом при помощи э-консультации.

ЧТО ТАКОЕ Э-КОНСУЛЬТАЦИЯ?

При помощи э-консультации семейный врач может проконсультироваться с врачом-специалистом и решить, продолжать лечение самому или направить пациента к врачу-специалисту. Врач-специалист просматривает вопрос семейного врача вместе с результатами анализов и обследований. У врача-специалиста есть две возможности: дать семейному врачу рекомендации по продолжению лечения или пригласить пациента на свой прием. Семейный врач всегда оповещает пациента в том случае, если он нуждается в э-консультации с врачом-специалистом и просит для этого телефон пациента, который указывается на направлении.

NB! Всегда давайте семейному врачу корректный номер телефона. Для приглашения на прием после э-консультации врач-специалист свяжется с пациентом в течение четырех рабочих дней с момента получения информации от семейного врача. Если номер указан неверно или же пациент не отвечает по оставленному телефону, то он не сможет зарегистрироваться на прием врача-специалиста.

НА СМЕНУ БУМАЖНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ПРИДУТ ЦИФРОВЫЕ

Цифровое направление – это направление, пересылаемое при помощи инфосистемы здоровья. Это гарантирует, что направление не потеряется и не будет забыто дома, а и из множества возможных услуг врачей-специалистов пациент получит именно необходимую ему. Пациент видит выданные ему направления на государственном пациентском портале digilugu.ee

Если по оценке семейного врача пациента необходимо направить на прием врача-специалиста, то ему выписывается необходимое для записи на прием к врачу специалисту цифровое направление (искл. специальности, где направление не требуется: офтальмология, психиатрия, гинекология, а также кожные и венерологические заболевания). Уже сейчас большинство больниц для записи на прием к врачу-специалисту спрашивает у пациента цифровое направление, которое могут выписать все семейные врачи и другие врачи.

При выписывании цифрового направления семейный врач дает пациенту рекомендации по записи к врачу-специалисту. При желании семейный врач может распечатать пациенту копию цифрового направления. На направлении семейный врач может указать учреждение, куда он направляет пациента. На основании выписанного направления пациент может пойти и в другое учреждение, но надо помнить, что при помощи одного направления можно записаться лишь на один прием к врачу-специалисту.

Если пациент хочет записаться на прием к врачу-специалисту, то у него сегодня есть три возможности: позвонить в регистратуру соответствующего учреждения, записаться на сайте учреждения или прийти в регистратуру на место. Во всех трех случаях у пациента спрашивается его личный код, на основании которого в инфосистеме здоровья просматривается выписанное ему цифровое направление. Если у пациента нет направления на прием к врачу-специалисту, в случае которого направление обязательно, то больница или клиника имеет право записать пациента лишь на платный прием. Иными словами, следует учитывать, что больничная касса не возмещает расходы на визит к врачу без направления и пациенту придется самостоятельно оплачивать визит и возможные дополнительные обследования.