Kas puudutusel võib olla tervendav mõju?
26. jaan. 2018

Aina enam ollakse veendunud, et tervistumiseks on vaja korraga hoolt kanda nii kehakui meele eest, ning seejuures on oluline teadvustada, et nii nagu meel mõjutab keha, on kehal omakorda mõju meelele. Seetõttu on erinevad kehateraapiad ja puudutused mitte ainult füüsilist keha mõjutavad, vaid ka rahustavad ja tervendavad.

Üheks selliseks leebeks kehateraapiaks on ki-shiatsu ehk zen-shiatsu ehk meridiaanide shiatsuShiatsu (eesti k “sõrmevajutus” ) kui Jaapani ühe tuntuma teraapia alged on pärit samadest allikatest, kust pärineb ka Hiina traditsiooniline meditsiin.

Nagu nimi – zen-shiatsu – ütleb, on tegemist millegi enama kui vaid massaažiga. Zen on budistlik praktika teatud riikides ja see on seotud teatavat tüüpi meditatsiooniga. Zen-shiatsu tähendabki seda, et lisaks tavalisele terapeudi tööle, kus massöör või terapeut manipuleerib kehaga, on zen-shiatsu puhul terapeut ise meditatiivses seisundis. Toetudes nii saavutatud peenele tunnetusele ja oma praktilise kogemusele saab ki-shiatsu terapeut käte abil infot konkreetse kliendi probleemisetest tsoonidest, leides tasakaalutuse kohad. Samaaegselt sellise nn. skaneerimisega toimub meridiaanide, organite, keha tasakaalustamine, organismi isetervendamise võime taastamine.

Tänapäeval maailmas kahe tuntuma shiatsu-koolkonna arendajateks olid Tokujiro Namikochi (Namikochi-shiatsu) ja Shizuto Masunaga (Ki-shiatsu ehk Zen-shiatsu). Namikochi selgitas shiatsu’t lääne meditsiini terminite abil, pannes rõhu vaid nn neuro-lihaspunktide survele. Masunaga, soovides muuta ravimeetodeid efektiivsemaks, sidus meridiaanide teooria kaasaegse psühholoogia ja füsioloogiaga, rõhutas kõhudiagnoosi olulisust ning laiendas meridiaanide kasutusulatust ravis. Ta lõi oma koolkonna teoreetilise baasi pikaaegse kliinilise praktika jooksul.

Masunaga Ki-shiatsu põhineb idamaise meditsiini süsteemil, kirjeldades inimkeha kui võrgustikku meridiaanidest, läbi mille voolab eluenergia – Jaapani keeles Ki. Paralleelselt kasutatakse ka väljendeid zen-shiatsu ja meridiaanide shiatsu.

Ki-Shiatsu teraapiaga stimuleeritakse keha iseeneslikku paranemisvõimet, mille tulemusena paraneb organismi enda elujõud. Viimane on omakorda võtmeks haiguste võitmiseks ja ärahoidmiseks. Kui Ki vool läbi meridiaanide on sujuv, on inimene terve. Kui vool saab takistatud, inimene haigestub. Energia voolu seisundit hinnatakse Hiina duaalse yin-yang‘i kontseptsiooni järgi ning jagatakse kahte seisundisse: Kyo ja Jitsu. Ida meditsiini kohaselt on suur osa haigustest tingitud lahendamata probleemidest tulenevast stressist, mille käigus on Ki vool organismi mõnes osas häiritud, takerdunud ja organismi funktsioonid on tuhmunud. Selle tulemusena energia kuhjub teistes, Jitsu-kohtades, kus on vool liiga kiire ja organismi funktsioonid liigaktiivsed. Kui energia jätkuvalt ei liigu, blokeering süveneb ning tekivad nn “energiaaugud”, mis viivadki haigusteni. Ki-Shiatsu eesmärk on blokeerunud energia taas liikuma panna, täites “energiaauke” ja tagades energia vaba voolu ja organismi loomulikku tasakaalu.

Ki-shiatsu töötab läbi autonoomse närvisüsteemi puudutades alateadvust, on äärmiselt lõõgastava efektiga ideaalne stressimaandaja. Ta parandab vere- ja lümfiringet, korrastab siseorganite toimist, tasakaalustab lihaseid, parandab kudesid ja immuunsüsteemi. Ta võib aidata inimesi, keda vaevavad peavalud, menstruaaltsükli häired, unetus, külmad käed-jalad, seedeprobleemid, jõuetus-väsimus jpt kroonilised probleemid. Suurem stressitaluvus ja paremini töötav organism tagavad lõppkokkuvõttes inimesele suurema enesekindluse ja täisväärtuslikuma elu. Shiatsu‘t soovitatakse üha enamate haiguste raviks.

Ki-Shiatsu‘t kirjeldatakse ka kui “tähelepaneliku puudutuse kunsti”. Teda on kirjeldatud erilise sisemise austava hoiaku ja tähelepanuna kliendi suhtes. Ki-Shiatsu teraapia toimub meditatiivses lõõgastavas atmosfääris, mis võimaldab avatud kontakti patsiendi ja terapeudi vahel. Ki-shiatsu teraapia toimub põrandal ja läbi riiete, sest puudutuse mõju ei vaja otsest kontakti nahaga.